Salihli Masaj Valentina

By | Aralık 30, 2017

Tarih öncesi devirlerden bu yana hala devam etmekte olan bir gelenektir aslında. Klasik bir el – beden uygulaması olarak görmek yerine içinde barındırdığı derin anlamı kavrayabilmek çok önemlidir. Bu derin manayı kavrama hususunda en felsefik düşünen, daha doğrusu uygulamanın felsefi bir boyut çerçevesinde yapılması gerektiğini düşünenler ise işin kökeni olarak görülen Uzakdoğu’dur. Uzakdoğu bu olaya çok farklı bir bakış açısı ile yaklaşarak, Salihli masaj esnasında bir felsefenin ya da konsantrasyonun insanı tedavi ettiğini düşünür. Daha çok insanın kendi içi de bir şeyler araması, aradığını bulması ile tedavinin gerçekleşebileceğini düşünüyorlar. Bedenini tanıyan, vücut ile içsel iletişimi kurabilmenin gücünden yola çıkarak bu uygulamaları değerli kılıyorlar. Kendi bedenine hükmedebilen kişi yücelmeyi yaşayabilir. Kendi bedenine hükmeden kişi vücudundaki hasarı onarabilir. Uzakdoğu’da bu uygulama ile ilgili temel yaklaşım ve düşünce yapısı bu şekildedir. Bunun ne kadar geçerli ya da ne kadar doğru olduğu tartışmaya açık bir konudur. Yine de düşünce ne olursa olsun doğru teknikler ve profesyonel uygulamalar ile sağlıklı bir sonuç ortaya çıkıyor.